Garantie

Garantievoorwaarden

Deco Creations garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden deze door Deco Creations kosteloos hersteld.
Gevallen van breuk of beschadigingen worden alleen in behandeling genomen wanneer hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen melding wordt gemaakt.
De verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor kosten van Deco Creations. Deco Creations stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden.
Ongefrankeerde retourzendingen worden door Deco Creations niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender.
U krijgt 3 jaar garantie op uw aankoop.
U dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging te retourneren in de originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur en een duidelijke omschrijving van de klacht aan:

Deco Creations
T.a.v.: Retourafhandeling
Vondellaan 39
5421PN Gemert

Artikelen zonder kopiefactuur worden niet in behandeling genomen.
U krijgt op de reparatie drie maanden garantie.
Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

  • defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud,
  • als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden,
  • als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt,
  • door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen,
  • beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,
  • oververhitting door centrale of andere verwarming ,
  • kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed,

 

Afbeeldingen
Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. Deco Creations kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met de foto’s en de werkelijkheid.

Betaling
Wanneer u kiest voor vooruitbetaling dat wordt uw bestelling verzonden wanneer de betaling bij Deco Creations binnen is. Wanneer een vooruitbetaling niet binnen tien dagen na plaatsen van de bestelling bij Deco Creations binnen is, wordt de bestelling geannuleerd en vervalt de overeenkomst. Wanneer het bedrag na tien dagen toch nog binnen komt dan wordt dit bedrag met aftrek van €3,50
administratiekosten binnen 10 werkdagen teruggestort.

Show Buttons
Hide Buttons